2017. augusztus 19., szombat

Felszabadításunk kulcsa: a tömeges meditáció

Újabb, nagy jelentőségű globális szinkronmeditáció közeleg. Augusztus 21-én, Közép-európai nyári idő szerint 20:11-től, az amerikai napfogyatkozás energiáit kihasználva fogunk egyszerre meditálni bolygószerte; a béke, a megértés, a bőség és a harmonikus együttműködés megteremtésének érdekében. Az Egység meditáció névre keresztelt eseményt COBRA, az Ellenállási Mozgalom szóvivője, és a titkos űrprogramok leleplezői közül talán a legismertebb, Corey Goode közösen hirdették meg, és már az alternatív nyilvánosság olyan nagyágyúi is támogatják a kezdeményezést, mint Benjamin Fulford, vagy David Wilcock.

Időszerű tehát a kérdés: miért éppen a meditáció? A kérdés megválaszolásához szükséges kicsit alaposabban áttekintenünk, hogy mi az, amit fontos tudni a témában.

COBRA, ahogy most is, az utóbbi évek minden meditációs felhívásában hangsúlyozta, hogy a meditációkban résztvevő emberek száma az egyetlen, igazán jelentős tényező, amely fölgyorsíthatja a bolygó felszabadításának folyamatát, és ami egyedül rajtunk, felszíni embereken múlik.


Ez lényegében azért van, mert a Föld a sötét erők (a Chiméra-csoport és az arkhónok, illetve földi és földönkívüli alárendeltjeik, összefoglaló néven a Cabal, avagy Összeesküvés) karanténjában van, a felszíni lakosságot pedig túszként tartják fogva. Ezen kívül persze amolyan bolygóméretű emberfarmot is működtetnek, aminek lényege a kizsákmányolás, alapja pedig a megtévesztés, ill. elmeprogramozás (lásd pl. a Mátrix-filmeket). A túszhelyzet az oka annak, hogy a Fény/VILÁGosság erői (a Galaktikus Konföderáció fizikai és nem-fizikai fénylényei, az Ellenállási Mozgalom, a Szövetség stb.) nem avatkozhatnak be közvetlenül, hiszen azt a felszíni lakosságon torolnák meg. Nincs sok értelme olyan felszabadító háborút vívni, amit a felszabadítani kívánt lakosság többsége, vagy akár egésze nem is élne túl. Néhány lényeges idézet Untwine vonatkozó írásából:

„A Fény erői kénytelenek voltak aláírni egy be nem avatkozási szerződést, amely kijelenti, hogy nem fognak nyíltan beavatkozni a Föld bolygó felszínén és cserébe a Chiméra sem fog beavatkozni nyíltan a felszínen.

Bár ez a szerződés meglehetősen hátrányos volt az elmúlt 26 000 évben az emberiség fejlődése szempontjából, ugyanakkor megakadályozta, hogy a Chiméra és az ő Draco/Reptilián alattvalói nyíltan eltöröljék az emberiséget bolygónk felszínéről. (…)

Ezt a szerződést néhány ritka alkalommal nem vették figyelembe, és akárhányszor ez megtörténik, az lehetőséget kínál a másik oldal számára is, hogy a szerződést figyelmen kívül hagyja. Ha egy felszíni emberrel a Fényerők fizikailag kapcsolatba lépnek, a sötétség fizikailag megtámad néhány felszíni embert, és fordítva, ha a sötét megtámad egy felszíni embert fizikailag, akkor a Fény így vagy úgy nyíltabban közbelép. (…)

Ez az, ahol meg kell értenünk az erőt, ami bennünk, a felszíni lakosságban rejlik saját helyzetünk befolyásolására. Jogosultak vagyunk a cselekvésre, és hogy kezdeményezésekbe bocsátkozzunk a Fénnyel, anélkül, hogy a sötét fizikailag megakadályozhatna minket ebben. Kifejezésre juttathatjuk szabad akaratunkat szavakkal és tettekkel, és amint így teszünk, a sötét sarokba szorul:

ha nem állítanak meg minket, akkor áttörést érünk el, ha megkísérelnek megállítani bennünket, ez feljogosítja a Fényt, hogy jobban beavatkozzon, és így szintén áttörést érünk el. Az áttörés feltartóztathatatlan. Az egyetlen ismeretlen tényező az időzítés, és azért vagyunk itt, hogy segítsünk megtörni a jelenlegi helyzetet a Fény támogatásával, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. (…)


Ha mi vagyunk a kezdeményezők, akkor technikailag a Fényerők nem beavatkoznak, hanem csupán válaszolnak. (Ezért tudnak reagálni pl. a magasabb síkok fénylényei, ha védelmet, vagy segítséget, iránymutatást kérünk tőlük és ezért van szükség a részvételünkre pl. a szinkronmeditációkban - szerk. megj.)”

https://2015attores.blogspot.hu/2016/12/bolygoszintu-targyalasok-az-ero-amit.html

A kezdeményezés fizikai formái pontosan a sötét megszállás másik aspektusa, a „Mátrix” miatt csak nagyon nehezen valósíthatók meg, ráadásul sokkal lassabban vezetnek eredményre. Ha kemény és kitartó munkával sikerül is itt-ott megtörni az elmeprogramozást, és kimozdítani a tömegeket a beletörődésből, a létrejövő megmozdulásokat, mozgalmakat, akár forradalmakat könnyedén eltérítik, kisiklatják, vagy szétzilálják a sötét erők, az emberek általános elmeprogramozottságának, illetve a Fátyol technológiájának segítségével, ahogy azt a történelem során számtalanszor tapasztalhattuk, pl. a francia forradalom elfajulásától a New Age mozgalom kiüresítéséig. Rész-sikereket el lehet érni, de ez nagyon lassúvá teszi a folyamatot. A meditáció előnye, hogy egy sokkal elemibb, sokkal finomabb, ha úgy tetszik, magasabb szinten, a tudat, illetve a kollektív tudat szintjén fejti ki hatását:

„Cobra - Azt mondanám, hogy ez a legerősebb csoportos vagy globális teremtőtechnika, ami létezik.

 Tulajdonképpen a teremtő folyamat legfőbb alapelveit használja fel. A meditáció, a csoportos meditáció tényleg meg fogja valósítani az Eseményt. Meg fogja valósítani a Közzétételt. Meg fogja valósítani az Első Kapcsolatfelvételt. A mi részünkről a csoportos meditáció fogja beindítani ezeket a dolgokat. Felébredett közösségként ez az az erő, amivel rendelkezünk ahhoz, hogy megváltoztassuk a valóságot ezen a bolygón.

Ugyanígy változtatták meg a valóságot a Galaxis más bolygóin is, melyek felszabadultak. Igen, természetesen fizikai tettre is szükség van, de a meditáció az az indítógomb, ami be fogja indítani a változást.

Corey - Igen, feltétlenül.

Társteremtő képességünk az első számú dolog, amivel kapcsolatban a Cabal megpróbált mindent megtenni, hogy ne vegyünk róla tudomást. Felhasználják ellenünk.

Olyan filmeket készítenek, melyek borzasztó kilátásokat mutatnak a jövőnkről, meditatív állapotba helyeznek minket, amikor nézzük őket, és a társteremtő tudatosságunkra hatnak, hogy ezzel megpróbálják még inkább valószínűsíteni, hogy ezek a dolgok meg fognak történni. Ha mindannyian összefogunk és visszaköveteljük ezt a képességünket és erőnket, és egy pozitívabb valóságra fókuszáljuk, akkor igen, együtt meg tudjuk teremteni azt a valóságot, ha megvan a szándékunk.”
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/08/kozos-cobra-es-corey-goode-interju.html


A tömeges meditáció teremtő hatását bizonyítja az úgynevezett Maharishi-effektus, amit tudományos kutatásokkal is igazoltak. A számos alkalommal megismételt kísérletek során pár ezer, rendszeresen együtt meditáló ember egész városokban, illetve térségekben csökkentette az erőszakos cselekmények számát, ahogy a statisztikákból kiderült:

„Csökkent a bűnözés az USA városaiban

A 160 véletlenszerűen kiválasztott amerikai város vizsgálata azt mutatja, hogy e városokban a meditációt gyakorlók számának növekedése egy hét éves időszak során (1972-1978-ig) a bûnözési mutatók javulását okozta. A tanulmány az FBI Egységesített Bűnözési Statisztikájának (FBI Uniform Crime Statistics) adatait használta és statisztikailag megvizsgált minden olyan tényezőt, mely hatással van a bűnözésre.

Csökkent a háborús áldozatok száma

Egy 1983-as, két hónapig tartó izraeli koherencia-teremtő csoportot naponkénti lebontásban követő vizsgálat megmutatta, hogy azokon a napokon, amikor a csoport létszáma magas volt, a szomszédos Libanonban, a háború halálos áldozatainak száma 76%-kal csökkent. (…)

Ezeket az eredményeket a következő két éves időszak során (amikor a leghevesebben tombolt a libanoni háború), hét egymás után végzett kísérlet igazolta újra és újra.
  • A háborús tevékenységekhez köthető halálozások száma összesen 71%-kal csökkent
  • A háborús tevékenységekhez köthető sebesülések száma összesen 68%-kal csökkent
  • A konfliktus szintje 48%-kal zuhant
  • A szembenálló felek közötti kooperáció 66%-kal nőtt
Annak a valószínűsége, hogy ezek az összesített hatások pusztán a véletlen eredményei lennének, kevesebb, mint egy a tíz a tizenkilencedikenhez. Így ez a társadalmi stresszt és konfliktust csökkentő hatás a társadalomtudományok legjobban megalapozott jelensége.”

https://www.tminfo.hu/tmkutatasok/szociologia/

A COBRA által meghirdetett világmeditációk esetében sem maradtak el a szemmel látható eredmények, valahányszor sikerült elérni a 144 000 fős kritikus tömeget, ami a globális folyamatok befolyásolásához szükséges. 2013-ban két meditáció is elérte e kritikus tömeget: A Béke Portál Aktiválásával sikeresen akadályoztuk meg a küszöbön álló nyugati inváziót Szíriában, Az Aion Portál Aktiválása után közvetlenül pedig megszületett az iráni békeszerződés.


Mindkét meditáció mérhető hatást fejtett ki, amit a Globális Tudatosság Projekt rögzített is. A projektet Roger Nelson igazgatja, a Princeton egyetemről. Lényege, hogy véletlenszám-generátorok segítségével tanulmányozzák az emberi tudat szinkronizált hatását, illetve globális eseményekre adott reakcióit, regisztrálva a statisztikailag várható eredményektől való eltérést.

"Ez a projekt minden kétséget kizáróan bebizonyította (a véletlenszerűségtől való eltérés nagyobb, mint ezermilliárd az egyhez), hogy az egységes emberi tudat hatást gyakorol, amely messze nem véletlen: http://noosphere.princeton.edu/results.html#alldata

A projekt úgy találta, hogy a Béke Portál Aktiválása (p=0,027) minden másnál jobban hatott a globális tudatra 2013 elejétől, kivéve Nelson Mandela halálát decemberben (p=0,013). Nagyobb hatása volt, mint az egykori pápa lemondásának (p=0,087), a jelenlegi pápa megválasztásának (p=0,186), a bostoni áltámadás eseménynek (p=0,765), és a Szocsi olimpiának (p=0,202)! És hasonló hatása volt, mint a 9-11 terrortámadásnak 2001-ben (p=0,031): http://noosphere.princeton.edu/global.meditation.html

A p tényező jelenti annak a valószínűségét, hogy egy bizonyos esemény hatásait a véletlenszerűség generálta. Ez egy elég jó mércéje a globális tudat összefüggésének a bolygó felszínén. Minél kisebb a szám, annál erősebb a tudatosság összefüggése.”

http://2012portal.blogspot.hu/2014/02/we-have-power.html
(Felhasznált fordítás: http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/02/az-eronk-hatalma.html)


2015-ben az európai bevándorlási krízist, illetve a Cabal ehhez kapcsolódó pusztító terveit sikerült kordában tartani globális szinkronmeditációk segítségével, majd idén februárban értünk el jelentős áttörést egy COBRA megfogalmazásában "eposzba illően" sikeres meditáció által: a becslések szerint felére csökkentettük az Eseményig hátralévő időt! Bár nagy győzelmeket arattunk, a Föld bolygóért folyó küzdelem még nem ért véget, és szükség van a további erőfeszítéseinkre a végső felszabadításig.” – írta.

Ennek szellemében készülünk az aug. 21-i meditációra, amivel kapcsolatban COBRA megerősítette:

„Alapvetően, ha a fizikai síkot szeretnénk befolyásolni energiával, hatékonyabb, ha a fizikai síkon együtt meditálnak a csoportok.

Ha csak a magasabb energiasíkokat akarjuk megváltoztatni, mindez nem számít. De azzal, amit mi teszünk, fizikai hatást teremtünk. Tehát ha fizikailag összegyűlnek a csoportok a bolygó energia csomópontjain, mindenképp hatékonyabb lesz ez a meditáció. (…)

A trianguláció az energiák szakrális geometriai háromszög alakzatban való kapcsolódása, ami a legerősebb geometriai alakzat az Univerzumban. Ha három vagy több ember meditál egyazon helyen, mellyel aktiválják a tobozmirigyeiket és nem csak a tobozmirigyeiket, hanem úgymond a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között lévő energiamezőt, egy nagyon meghatározott, nagyon sajátos elektromágneses mező jön létre, amely a fizikai agyunkat összeköti a magasabb dimenziókkal, amely feszültségként jelenik meg a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között. És amikor ez háromszög alakzatban aktiválódik, egy nagyon erős energiát teremt, amit aztán továbbítani lehet az energiarácson keresztül és függőlegesen a dimenziókon át.”

http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/08/kozos-cobra-es-corey-goode-interju.html

Ahogy a világ minden táján, Magyarországon is szerveződnek már a kisebb-nagyobb csoportok: Budapesten, Debrecenben, Gyöngyösön, Nyíregyházán, Siklóson, Szegeden, Székesfehérváron, és így tovább. Minél több, annál jobb!

A világmeditáció fókuszában az együttműködés áll, és máris úgy tűnik, hogy ez jobban működik, mint korábban, pedig még meg sem volt maga a meditáció. Tudjuk, a sötét erők rendkívüli módon megnehezítik, különösen a fénymunkások és fényharcosok körében, de a megfelelő hozzáállással túljárhatunk az eszükön:

„Cobra - Alapjában véve, amit meg kell értenünk, az az, hogy mindannyiunknak közös a célja. Mindenki, aki a Fénnyel van, és a Fénynek dolgozik, annak van egy közös célja.

És ez a közös cél pedig az, hogy, mindannyian szeretnénk, ha ez a világ egy jobb hellyé válna. Mindannyian szeretnénk boldogok lenni. Mindannyian szeretnénk másokat is boldognak látni. Mindannyian Közzétételt akarunk, Teljes Közzétételt. Kapcsolatfelvételt akarunk. Felszabadulást akarunk. Az Eseményt akarjuk.

Mindannyian ezeket akarjuk. Ez a közös bennünk. A többi apró dolog nem olyan fontos.


Össze tudunk kapcsolódni e közös nevező alapján. Ez az, amit meg tudunk tenni. De tudatában kell lennünk annak is, hogy léteznek olyan erők, nem-fizikai és fizikai erők, melyek megpróbálnak minket megosztani. És teszik ezt a technológiájukkal, az energiáikkal, a gyengeségeinkre, elfojtott érzelmeinkre kifejtett befolyás által. Mindenre hatnak, ami nem került bennünk átalakításra.

Rendelkeznek egy nagyon bonyolult hálózattal, mely olyan fejlett technológiákat is magába foglal, mely képes másokat olyan színben feltüntetni, ami nem is igaz rájuk. Tehát, ha valaki olyannal működsz együtt, akinek furának tűnnek az energiái, nem biztos, hogy tényleg furcsa energiái vannak. Lehetséges, hogy egy olyan energiamező veszi körül, amelyet fejlett skaláris technológiával hoztak létre, hogy nézeteltérést kreáljon a két személy között.

Az arkhónok olyan esetekben használják leginkább ezt a technológiát, amikor kisebb csoportok, vagy egyének nagyon erősen dolgoznak együtt a Fényért, ilyenkor támadnak legfőképp. Valamint, amikor a legnagyobb esély van az egységre, akkor támadnak leginkább, hogy megosztottságot generáljanak, mert tudják, hogy ha ténylegesen sikerül egyesülnünk, akkor a játszmának vége. Az a mi győzelmünket jelenti!

Corey - Nos, ebben pillanatban épp egy tökéletes példának vagyunk részesei. Van olyan információ, amiben Cobra és én nem értünk egyet. Lehet, hogy több dologban sem értünk egyet. De ami ennél fontosabb, az az, amiben egyetértünk. És amiben egyetértünk, az az, hogy felszabadítást akarunk, az igazságot akarjuk, és nem számít, mi is az.

Ha az igazság lelepleződik, akár az is kiderülhet, hogy mindannyian tévedtünk. Ki tudja! De mi mind az igazságot akarjuk! És amennyiben egyetértünk, hogy ez az, amit akarunk, és félretesszük az összes különböző ideológiánkat, hitrendszereinket, illetve nézeteinket, akkor óriási hatást érhetünk el.

Pontosan ezért hoznak be mindig "megosztó ügynököket", amikor valaki egységet próbál kialakítani egy olyan hatalmas közösségben, mint ez is. Senki sem próbált még igazán olyan közösséget egyesíteni, mint ez. Mindenki úgymond elvan a saját kis szektorában és arra fókuszál, ami szerinte a valóság. De ha mindannyian összejövünk, és megpróbálunk arra fókuszálni, hogy egy pozitív valóságot hozzunk létre, és hogy a való igazat hívjuk elő, nem csak magunk, hanem a „birkák”, a tömegek számára is, akkor szerintem ez egy olyan dolog, amiben mind egyetérthetünk, és hatalmas erőt képezhetünk emögött.”

http://goodethungary.blog.hu/2017/08/16/kozos_cobra_es_corey_goode_interju_850


Egység Meditáció
2017. augusztus 21. hétfő 20:11 CEST


Felhívás, tudnivalók és instrukciók

Facebook-eseményoldal

Vezetett meditáció:


2017. május 25., csütörtök

Az Eseményt Támogató Csoportok

Sok bolygót fölszabadítottak az évezredek során, de a Föld nemcsak abban különleges, hogy ez a sötétség utolsó erődítménye, hanem abban is, hogy a megszállás alatt töltött 26 ezer évnek köszönhetően a lakosság nagyon mélyen programozott. Pontosan ezért van szükség ránk, és az alulról szerveződő infrastruktúrára. Én úgy látom, hogy ezek a csoportok egyféle keverékei a spirituális szerveződéseknek és az aktivista csoportoknak, mozgalmaknak.

Fontos, hogy tartsuk a fényt, mozgassuk az energiát, de nagyon konkrét, fizikai feladatok is adódnak, mint a kulcsszemélyek és általában az emberek tájékoztatása, tanácsadás, vagy problémamegoldás (pl. élelmiszerellátás biztosítása) az Esemény idején, illetve egyfajta példamutatás a kritikus első napokban, hetekben. Ez utóbbiak komoly felkészülést, stratégiai tervezést igényelnek.  Szükséges  létrehoznunk azt a szerveződést, ami ezt az egészet koordinálni tudja majd.

Cobra olyasmit is mondott, hogy az alulról szerveződő infrastruktúrának a Rózsa Rendje csoportok képviselik a nőies aspektusát, az Eseményt Támogató Csoportok (ETCs-k) pedig a férfias aspektust. Az Esemény idején előbbiek szerepe lesz az energiák harmonizálása, utóbbiaké inkább (de nem kizárólag) a fizikai cselekvés. Fontosnak tartom, hogy harmóniát teremtsünk a két aspektus között, az egyes csoportokon belül is.

"Légy Te a Változás!"
Amit érdemes tudni az Eseményt Támogató Csoportokkal kapcsolatban

Az a dolgunk most itt, hogy megteremtsünk egy szabad társadalmat, hogy segítsünk az embereknek növekedni és a megfelelő dolgot tenni, és hogy egyesített arcvonalként álljunk együtt. Azt akarjuk, hogy az összes ember felkeljen és kiálljon magáért, mindannyian, mint vezetők. Mindenki képes önmaga vezetője lenni. Nem kell egyetlen egységre támaszkodniuk, ami a tömegeket irányítja. Saját magukra érdemes támaszkodniuk, közösségük szívére, hogy szeretettel és együttérzéssel álljanak ki magukért. Képesek megoldani ezeket a problémákat békésen, háborúk nélkül. Nincs szükség háborúkra, csak arra, hogy hallassák a hangjukat. Az embereknek ki kell állni magukért, mert ha nem teszik meg, itt olyanok a törvények, hogy csöndben beleegyezünk mindenbe, ezt nevezzük hallgatólagos beleegyezésnek. Ha nem hallatjuk a hangunkat, ezek az emberek elnyomnak minket addig, amíg nem teszünk ez ellen valamit. Mivel senki nem tesz semmit, ezért vagyunk itt, hogy változást hozzunk. Hogy megpróbáljuk megtanítani az embereknek, amit régen tudtak, de ebben a társadalomban elfelejtették.

A társadalom programozása elfelejttette az emberekkel, hogy kiálljanak magukért. Letörte az akaraterejüket, letörte az elszántságukat. Annyira belenevelték az emberekbe a rabszolgaságot, hogy nem ismernek mást. Mint amikor egy állatot bezárnak egy ketrecbe, ott nevelkedik és amikor először nyitjuk ki a ketrec ajtaját, fogalma sincs, mit tegyen. Eddig csak a ketrecet ismerték. Félnek kilépni a ketrecből a Fénybe, a fűre, a zöld mezőkre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsünk az embereknek megtenni az első lépéseket a ketrecből a napfényre, hogy végre megtanulják, hogyan legyenek szabadok, és hogyan álljanak ki magukért.”

(A’drieiuous, plejádi önkéntes)
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/12/a-plejadi-interju-cobra-val-es.html

Mindig így volt, hogy a történelem során csak nagyon kis csoportok vittek végbe valódi változást a bolygó sorsában: tudósok, művészek, bankárok. Ebben a teremben elég ember van jelen ahhoz, hogy örökre megváltoztassa a bolygót. Egy ember, aki használja a Szabad Akaratát, sokkal erősebb, mint 1 millió "alvó" ember. Az alapvető víziónk ugyanaz, annak ellenére, hogy mindannyian különbözőek vagyunk.” (Cobra)
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/07/felemelkedes-konferencia-osszefoglalo_11.html


„Az Esemény a kompressziós áttörés pillanata. A kompressziós áttörés akkor következik be, amikor a bolygó felszíne felett és alatt lévő Fény Erők találkoznak középen – vagyis a bolygó felszínén.(…)
Az Esemény pillanatában tulajdonképpen nagyon sok minden történik egyszerre. Ekkor fogják a Fény Erői átvenni az irányítást a tömegmédia felett és ekkor fognak információkat kibocsátani a földönkívüliek közreműködéséről, a Cabal bűneiről, a fejlett technológiákról, egyszóval ez lesz a TELJES NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL. Legalábbis ez is része ennek. A másik része pedig a Cabal letartóztatása és a pénzügyi rendszer újraindítása, amit a Keleti Szövetség már nagyon régóta készít elő. És persze fokozatosan haladunk előre az első kapcsolatfelvétel felé, ami valójában egy hivatalos kapcsolatfelvétel lesz a földi civilizáció és a galaxisban létező más pozitív földönkívüli fajok között. Az Esemény lesz a kezdőlökés, aminek során kezdetét veszi ez a folyamat.

És természetesen ott van még a galaktikus központi nap pulzálása is. A galaktikus központi nap egy élő entitás és alkalmanként ennek a pulzálásnak az energiája összhangba kerül a globális tudatosságunkkal, illetve ennek a tudatosságnak, felébredettségnek a szintjével. És amikor a kompressziós áttörés bekövetkezik, a tudatosság szintje elég magas lesz ahhoz, hogy képes legyen fogadni a galaktikus központ megnövelt energiapulzálását. (…)
A nem fizikai síkon érzékelni lehet majd egy nagy hullámát vagy villanását az Isteni energiának és fénynek, amely a Galaktikus Központi napból fog a bolygó felszínére érni. Ez a Napból érkező speciális fény vagy villanás áthatol a Földön, és az emberiség egészén. Nyugalmat fog árasztani az emberek felé a szeretet energia fényében, és véget vet a kettősségnek. Ilyen nagyszerű és erőteljes energia eddig nem volt látható, vagy érezhető a Földön. Mindenki tudni és érezni fogja a Földön, hogy valami történt. Ez még számunkra is meglepetés lesz, mikor meg fog történni. Ilyen még nem történt ezelőtt. Egyáltalán nem lesz ijesztő, inkább egy nagyon pozitív esemény.” (Cobra)
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/06/az-esemeny-1-resz.html
https://prepareforchange.coeo.cc/
A képre kattintva elérhető a közösségi kapcsolatteremtés felülete
„A Fényerők azt kérték,hogy alakuljanak Esemény támogató csoportok a felszínen. 

Ezek a csoportok lesznek a Fény hálózatának a  fő csomópontjai az Esemény ideje alatt, ami stabilizálja az átmenetet. Az Esemény előtt ezek a csoportok fogják tartani a Fényt a bolygón, és felkészíteni tagjaikat. Az Esemény után ezek a csoportok fogják tájékoztatni az emberek tömegeit az átmenetről, és tanácsokat adni.

Az Eseményt támogató csoportoknak minden országban szükséges létrejönniük.
Útmutató a csoportok létrehozásához:

1. Minden támogató csoportnak szükséges találkoznia fizikailag, vagy virtuálisan. 
2. Javasoljuk, hogy minden támogató csoport működjön együtt a heti felszabadító meditációban. (…) A legjobb időpont a találkozásra minden héten vasárnap. 
3. Javasoljuk minden Esemény támogató tagnak,hogy vitassák meg a saját felkészülésüket, és aktívan keressék a módjait, hogyan járulhatnak hozzá az átmenethez. Az Esemény támogató csoportok tagjai is csatlakozhatnak a reneszánsz, a technológiai, pénzügyi, vezetői, a gyógyítói és a média munkacsoportokhoz.” (Cobra)
http://www.fenyorveny.hu/2013/07/cobra-esemeny-tamogato-csoportok.html

A Rózsa Rendje (Sisterhood of The Rose) csoportokról, az ETCS-k párjairól
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/10/rozsa-rendje.html


Készülj a Változásra! (PFC) *** Az Esemény utáni cselekvési terv (kivonat)

-
Közösségi Vezetők Tájékoztatójának terjesztése
„Juttassátok el a Helyi közösségi vezetők rövid tájékoztatóját előbb a polgármesterhez, önkormányzati képviselőkhöz, rendőrséghez és tűzoltósághoz, majd folytassátok a sort mindazon személyekkel, akik vélhetően a legnagyobb felelősséggel bírnak a lakosság tájékoztatásában, a közösségi erőforrások irányításában, hogy a szükséges készletek és szolgáltatások fennakadás nélkül, folyamatosan el legyenek látva az elosztói rendszeren keresztül, valamint a gyülekezésre használt közterületek biztosításában. (…)

Bízzátok meg az Eseményt Támogató Csoportok felkészült és kiegyensúlyozott tagjait, hogy összefogva, személyesen lássák el a közösségi vezetőket (polgármestert, rendőr-, tűzoltóparancsnokot) további részletekkel. (…) Juttassátok el a Helyi vezetők rövid tájékoztatójának másolatait a közműszolgáltató cégekhez, élelmiszerboltokba, kórházakba, iskolákba és a helyi vállalkozókhoz.”

-          „Project Viral” – „Futótűz Projekt” (információk terjesztése a közösségi médiában)

-          Az emberek tömegeinek tájékoztatása a média fősodrán keresztül (Lásd: http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/03/keszulj-valtozasra-media-akcioterv-az.html)

-          Önkéntes csoportok fölállítása
      „Lépjetek kapcsolatba az összes ismert, helyi vészhelyzetkezelő csoporttal, a környezetvédelmi, politikai és egyéb civil társadalmi szervezetekkel, aktivista csoportokkal egyetemben és kérjetek tőlük segítséget.
 Tegyétek közzé, hogy azonnali szükség van különféle önkéntes bizottsági tagokra, kezdjétek el az új tagok regisztrálását és lássátok el őket kellő iránymutatással, képzéssel, támogatással.

A létrehozandó önkéntes fókuszcsoportok valószínűsíthető listája (kivonat):

- élelmiszer- és vízellátás biztosítása,
-  közműszolgáltatók, kórházak, élelmiszerboltok személyzetének támogatása,  
- az összes, már meglévő helyi önkéntes, karitatív és aktivista csoport koordinálása és mozgósítása
- átmeneti menedékhelyek fölállítása a hajléktalanok számára (szolidaritás, törődés demonstrálása, mint az új paradigma megnyilvánulása: szó szerint senkit sem hagyunk az út szélén),
- közösségi találkozók és közösségi étkezések („ki mit hoz”, avagy „kőleves” alapon),
- élelmiszerbankok, a rászorulókhoz élelmiszert eljuttató csoportok, időseket, fogyatékkal élőket, hajléktalanokat támogató csoportok
- cserebörzék,
- veszélyelhárító és konfliktusmegoldó csapatok,
- helyi polgárőrség,
- lelki traumák feldolgozását segítő gyógyászati központok,
- képzések, tanácsadás,
- stresszoldó, közösségi művészeti rendezvények, inspiráló, lélekemelő programok (pl. művészetterápia, közösségi terek közös rendbehozatala, „gerillakertészkedés”, közösségi vetítések, zenei, színházi v táncelőadások stb. )
- spirituális útmutatást nyújtó csoportok,
- a tervek, projektek előkészítését és kivitelezését támogató szellemi műhelyek.
http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2016/12/keszulj-valtozasra-az-esemeny-utani.html


A legfőbb akadály, ill. fenyegetés minden szerveződésre, közösségre, mozgalomra nézve: az elmeprogramozás és a Fátyol. A legjobb szándék ellenére is mindannyian ki vagyunk téve ezeknek a hatásoknak, ezért érdemes szem előtt tartani a következőket:

„Az éterikus és asztrális síkokon a drákonidák tartják karban azt a mesterséges intelligencia rendszert, amely működteti a Mátrixot. Egy riasztó rendszer van beépítve, így ha egy felébredt egyén a Fényével rést üt a rendszeren, a drákonidák küldenek egy reptilián rabszolgaharcost, hogy nyomás alá helyezzék az illetőt a pszichológiai gyengeségeire fókuszálva, ezáltal lecsökkentve a vibrációját és befoltozva a lyukat. Ugyanakkor ezek a Reptoid rabszolgaharcosok folyamatosan befolyásolni próbálják az elméjét és érzelmeit a földi embereknek, hogy akadályozzák a spirituális fejlődésüket és elnyomják a szabadság iránt való küzdelmüket. Ha ez nem elég, akkor amőba-szerű lényeket küldenek, akik extra nyomás alá helyezik az egyént. Az összes ilyen negativ lény a torzult téridő struktúra gyűrődéseiben bújik meg.

Az erejüket a félelemből és a rejtett elnyomásból nyerik. Minden erejüket elvesztik a fénnyel, igazsággal, bátorsággal szemben.
Ha tisztában vagyunk a helyzettel anélkül, hogy félelmet éreznénk, a tudatosságunk fénye kijavítja a téridő struktúra torzulásait és minden ilyen negatív lény eltávolításra kerül az asztrális és éterikus síkjairól a Földnek.

A fátyolt létrehozó technológia eltorzítja az idő-tér struktúrát, és amellett, hogy távol tartja a pozitív fajokat, a Fátyolnak van egy olyan funkciója, hogy programozza / újraprogramozza az embereket és benntartja őket a reinkarnációs ciklusban, amiből így nem tudnak kiszabadulni. Íme néhány a legfőbb programok közül, amelyekkel az emberi testbe reinkarnálódott embereket manipulálják (vastagon kiemelve a szerveződés szempontjából kulcsfontosságú elemeket – a szerk.):

1. A tudatosság csökkentése és az emberi fénytest/Mer-Ka-Ba deaktiválása
Ezt a programot éterikus ún. állóhullám rezonancia technológiával tartják fenn.

2. A szabad akarat és a pozitív kezdeményező erő blokkolása.
Ezt a programot éterikus infrahang technológiával tartják fenn. Ennek a hangnak egy része lecsapódik a fizikai síkon is és néhány ember hallja mint egy ilyen nagyon alacsony frekvenciájú zümmögést. Az infrahang bizonyos központokat blokkol a fizikai agyban és akadályozza a pozitív kezdeményező erőt. Ez a hang az oka annak a szokatlan fáradtságnak, amelyet sokan tapasztalnak bármiféle érthető magyarázat nélkül.

 3. Az intelligencia csökkentése.
Ezt erős mágneses terek előidézésével érik el az éterikus agyban illetve az éterikus és a fizikai agy közötti membránban és ez megzavarja a gondolkodási folyamatot. Ennek a programnak eredménye ködös emlékezet, feledékenység és koncentrációhiány.

 4. Diszharmónia előidézése az emberi kapcsolatokban.
Ezt az éterikus test csakráinak a befolyásával érik el illetve disszonáns vibrációs frekvenciák előidézésével az “aurikus burok” (spirutális egyéniség) felé, ismételten infrahangok által. Ennek a programnak az eredménye a szexualitás és a szeretet mesterséges elválasztódása, a szív bezárulása, az elme túlműködése és a férfiak és nők közötti egyensúly megbomlása.

 5. Szegénység növelése.
Ezt hologramok/képek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

6. Szubkultúrák megosztása.
Ez a program a különböző szubkultúrákat bizonyos, ellentétes éteri holografikus képekkel célozza meg, és így megosztottságot hoz létre köztük.

 7. Mohóságra, elhízásra hajlamosítás.
Ezt bizonyos képeknek az éterikus agyba történő vetítésével érik el.

 8. A mindent-látó szem.
Ez egy kémprogram ami az éterikus síkról működik és a fizikai lények aktivitását megfigyelés alatt tartja és beszámol róla az Arkhónoknak.

 9. Implantátumok.
Ezek a nem-fizikai implantátumok eltávolítják az emlékét a korábbi inkarnációknak és ez jelenti a fő okát annak, hogy nem emlékszünk az elmúlt életeinkre, illetve az Arkhónokra, akik uralják a bolygót. Az implantátumokat némiképp költőien a “felejtés fátylának” nevezik.” (Cobra)

"A problémák és az akadályok arra szolgálnak, hogy eltérítsék az emberiséget a Fénytől. Ugyanakkor, az elterelésekkel erősebbé is tesznek. Az eltávolításukra tett erőfeszítéseiddel lendületet veszel, és még elszántabbá válsz, hogy kövesd a Fényt. Minél több Fényt/Világosságot hordasz magadban, annál nagyobb a képességed a jövőbeli elterelések és akadályok kezelésére. Ahogy fejlődsz spirituálisan, méltóvá válsz a nagyobb Világosságra és ezzel együtt jár a képesség minden akadály legyőzésére, meghaladására.

Amikor képessé válsz arra, hogy puszta elterelésként lásd az akadályt, annak eszközeként, hogy hátráltassanak, akkor azt is megláthatod, hogy sem eltéríteni, sem késleltetni nem tudnak."

https://2015attores.blogspot.hu/2017/04/en-vagyok-jelenlet.html

A következő bejegyzésben a hátráltató tényezők témájával részletesebben is foglalkozunk majd, kiemelve a konfliktusok megelőzésének, illetve kezelésének kérdését.

2017. április 26., szerda

Rezgésszinted emelése a Tiszta Fehér Világosság Fényoszlopa által + Egyesülés az Én Vagyok Jelenléttel

Cobra legutóbbi helyzetjelentésében beszámolt a felszíni fénymunkások és fényharcosok elleni, skaláris és irányított energiafegyverekkel végrehajtott támadások csúcsra járatásáról: http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/04/helyzetjelentes.html

"Ezeket a fegyvereket az egész világon használják a cabal ügynökei, ezzel kínozva a civil lakosság egy részét" - írta Cobra, és ne legyen kétségünk: itt rólunk van szó. Ez emberiesség elleni bűntett, és ahogy a fönt hivatkozott jelentésben is olvasható, a Fény erői megtették, ill. megteszik a szükséges ellenlépéseket, azonban ránk, a bennünk rejlő erőre is szükség van a helyzet megoldásához. Ismét Cobra megfogalmazásával élve:

"Jelenleg az a legfontosabb, hogy a Fénymunkások és Fényharcosok behívják és lehorgonyozzák a Fényt, amennyire ez emberileg lehetséges, bár teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogy már a végletekig tesztelve vagyunk. Itt található egy nagyon jó és hatékony módja annak, hogy hogyan tegyük ezt meg:

https://higherdensity.wordpress.com/tag/merging-with-i-am-presence/
"
Az alábbiakban e módszer leírását közöljük magyar nyelven (fordította: Len Névte).

Cobra a következőkkel zárta jelentését:
"Egyesített tudatosságunk át fogja alakítani ezt a helyzetet, ahogy ez már számtalanszor megtörtént.
A Fény (avagy VILÁGosság) győzelme!"


Fordítói megjegyzés: mivel az alábbiakban többször is előjön, itt érdemes szólni pár szót a Fény és a Világosság fogalmáról. A magyar valóban egy mélyen metafizikus nyelv, ahogy azt a világosság, illetve a világ szavunk is jól példázza: nem csak fényt jelent, de a teremtést, a teremtett világot is, sőt a Fény (ha úgy tetszik, a Forrás Fénye) és a Világ egységének gondolatát is magában hordozza. "Világnak világa..." - a Fény Világa/a Világ Fénye. A Világosság tehát nemcsak fényességet, de egységet, egységességet is jelent.
Viszont attól, hogy különleges nyelv birtokában vagyunk, még nem érdemes különbnek gondolnunk magunkat mindenki másnál, hiszen ahogy a nyelvünk is kifejezi, egyek vagyunk...


Az arkangyal és Deva blogja: Rezgésszinted emelése a Tiszta Fehér Világosság Fényoszlopa által + Egyesülés az Én Vagyok Jelenléttel a Vagyok, Aki Vagyok Trónjánál - 2013.10.02.

"Testvéreim a Világosságban, Mihály Vagyok.

Ahogy végighaladtok a Megvilágosodáshoz vezető ösvényen, úgy találhatjátok, hogy nehézségeket és akadályokat állítanak utatokba, melyek próbára tesznek benneteket. Ez erősebbé tesz majd benneteket és bölcsességet hoz  számotokra. Az akadállyal való szembenézéstől való félelem olyan, mint a záptojás szaga. Akkor tudsz megszabadulni a szagtól, ha megszabadulsz a tojástól. A toporgás, hogy mit és hogyan csinálj, az akadállyal való szembenézés félelme és szorongása lehúz, és csökkenti Fényedet (avagy Világosságodat). A problémák és az akadályok arra szolgálnak, hogy eltérítsék az emberiséget a Fénytől (avagy Világosságtól). Ugyanakkor, az elterelésekkel erősebbé is tesznek. Az eltávolításukra tett erőfeszítéseiddel lendületet veszel, és még elszántabbá válsz, hogy kövesd a Fényt (avagy Világosságot). Minél több Fényt/Világosságot hordasz magadban, annál nagyobb a képességed a jövőbeli elterelések és akadályok kezelésére. Ahogy fejlődsz spirituálisan, méltóvá válsz a nagyobb Világosságra és ezzel együtt jár a képesség minden akadály legyőzésére, meghaladására.

Amikor képessé válsz arra, hogy puszta elterelésként lásd az akadályt, annak eszközeként, hogy hátráltassanak, akkor azt is megláthatod, hogy sem eltéríteni, sem késleltetni nem tudnak. Hogy elérhessétek ezt, megtanítom nektek, hogyan hívjátok be a Tiszta Fehér Világosság Fényoszlopát, hogy kialakuljon körülöttetek.

Ennek az oszlopnak az a célja, hogy megemelje a rezgésszinteteket és segítsen átélni a Forráshoz való kapcsolódást. Ez után a problémák és akadályok már nem tudnak olyan könnyedén eltéríteni, vagy befolyásolni. Az akadályok csak akkor tudnak kedvezőtlenül befolyásolni, ha hagyjátok. Azért hagyjátok, hogy ilyen hatásuk legyen, mert magányosnak, mellőzöttnek, félelmekkel telve és veszteségektől sújtva érzitek magatokat.


Amikor az Oszlop teljesen kialakult és folyamatosan benne vagy, távol tudsz maradni a kudarctól való félelemtől és a magány, szétválasztottság és elutasítottság/elutasítás érzéseitől. Amikor a Világosság Fényoszlopában vagy, kapcsolódsz a Vagyok, Aki Vagyok Kiteljesedett Jelenlétéhez, a Formát Öltött Istenhez. Ez Isten egyéni jelenléte, amely formát öltött, és a valóság (Világ) tizenharmadik dimenziójában lakozik. A Tizenkettedik Csakrádon keresztül képes vagy kapcsolódni e dimenzióhoz és megtapasztalni a Vagyok, Aki Vagyok kiteljesedett jelenlétét azáltal, hogy összeolvadsz és egyesülsz vele.

Ez talán a legfontosabb lépés az Eredeti Isteni Tervünk tökéletességéhez való visszatérésben. Az Pompás Terv Isten eredeti szándéka szerint megengedte volna, hogy kapcsolódva maradjatok Istenhez és a Tiszta Fehér Fényhez (avagy Világossághoz), mindig és minden körülmények között. Így nem létezhetett volna a szétválasztottságtól, vagy a magánytól való félelem. A Vagyok, Aki Vagyok Kiteljesedett Jelenlétét, amit az Én Vagyok Jelenlétként, vagy egyszerűen az Én Vagyok-ként is ismernek, úgy is nevezik, hogy a Mágikus, Ragyogó, Tündöklő, Győzedelmes Jelenlét.

Ahhoz, hogy megváltoztasd az energiát magadban és magad körül, és hogy felemeld rezgésedet a Fensőbb Fényhez (avagy Világossághoz); minden reggel, ahogy felkelsz, szólítsd a Tiszta Fehér Világosság Fényoszlopát, hogy alakuljon ki körülötted. Lépj be a Világosságba, menj, és egyesülj az Én Vagyok Jelenléttel. Ezt végezd el újra este, mielőtt elalszol.

Meditáció a tiszta Világosság befogadásához és megtartásához
és az Én Vagyok Jelenléttel való egyesüléshez


Ezennel egy módszert kínálok nektek a rezgésszintetek Fensőbb Fénybe/Világosságba emelésére, és arra, hogy mindig védve maradjatok az Én Vagyok Tiszta Fehér Fényében/Világosságában. Most végy egy mély levegőt és ülj, vagy feküdj le kényelmesen, hogy elkezdhessük ezt a meditációs gyakorlatot.

Mondd ki a következő invokációt:

"Szólítom a Tiszta Fehér Világosság Fényoszlopát, hogy ereszkedjen le rám, és alakuljon ki körülöttem. Szólítom a Vagyok, Aki Vagyok Jelenlétét. Kérem a Vagyok, Aki Vagyok Jelenlétet, hogy csatlakozzon hozzám, és egyesüljön velem."

Először nehéznek, kényelmetlennek érezheted a változást, vagy inkább váltást a saját energiameződben. Fontos, hogy tarts ki, és továbbra is kérd a Világosság Fényoszlopát, hogy vegyen körbe. Előfordulhat, hogy a rezgésed annyira lelassult, hogy a Vagyok, Aki Vagyok Jelenléte nem tud elérni téged. Ez azért van, mert létezik az energia vibrációjának egy olyan alacsony szintje, ahová nem ér el. Ezért szükséges megemelned a saját rezgésedet egy olyan frekvenciára, ahonnan már elérhető a Jelenlét. A Világosság Fényoszlopa meg fogja emelni a vibrációt körülötted. Ahogy benne állsz, az alacsonyabb rezgések szétoszlanak és elkezdesz egyre több Fényt/Világosságot és Energiát összegyűjteni.

Kérd a Világosság Fényoszlopát, Fényhengerét, Fényalagútját; nem számít, hogyan nevezed; a fontos az, hogy vedd körbe magad Fénnyel/Világossággal és engedd, hogy felemelje a rezgésedet. Vizualizáld, ahogy a Jelenlét vár téged e Fényoszlop, Henger, vagy Alagút tetején. Képzeld el, hogy ott van. Hagyd, hogy a szíved meggyőzze az elmédet, hogy ott van. Ezen a ponton, kezdd el mozgatni az energiát fölfelé a fejtetődön található Koronacsakrádon keresztül.
Haladj fölfelé a Világosság Fényoszlopában, a Fensőbb Világosság irányába. Csakrák helyezkednek el a fejed fölött (a nyolcastól a tizenkettes számúig). Vizualizáld, ahogy az energia fölmegy a Nyolcadik csakrádba, megáll, hogy energetizálja azt, majd tovább halad, föl a Kilencedikbe. Ismételd ezt a Tizedik, Tizenegyedik és Tizenkettedik Csakrákkal. Ezen a módon az energia csakráról csakrára haladva éri el a Tizenkettedik Csakrát a valóság (avagy világ) tizenharmadik dimenziójában, a Vagyok, Aki Vagyok Trónjánál. Ott találkozol majd az Én Vagyok Jelenlétével. Az Én Vagyok Jelenlét, amely a formában megnyilvánult Isten esszenciája, a Vagyok, Aki Vagyok Trónján foglal helyet.

Most képzeld el magad, ahogy közelítesz hozzá, hogy találkozz az Én Vagyok Jelenléttel, majd összeolvadj, és egyesülj vele. A Jelenlét éteri teste Tiszta Fényt (avagy Világosságot) áraszt magából. Vibráló fény csillámlik minden irányból. Állj meg, és meditálj ezen, miközben fürdesz az Én Vagyok Jelenlét energiájában.

Minden alkalommal, amikor gyakorlod ezt, egyre magasabb szintű Világosságot leszel képes elnyelni, amíg be nem telít, és akkor elkezdheted megtestesíteni a Vagyok, Aki Vagyok Jelenlétet.

Akkor meghívást kaphatsz, hogy helyet foglalj a Vagyok, Aki Vagyok Trónján és teljesen elnyeld a Világosságot. Amikor azon kapod magad, hogy teljesen összeolvadtál a Jelenléttel, megkérheted, hogy jöjjön veled vissza a testedbe. Ezt három fordulóban csináld.

1. forduló: Találkozol, összeolvadsz és egyesülsz az Én Vagyok Jelenléttel. Hozd magaddal a Jelenlétet, és telítsd el a testedet a Jelenléttel, a fejed búbjától le a talpadig, egészen Földanya magjáig.

2. forduló: Menj föl újra a Világosság Fehér Fényoszlopában, a Vagyok, Aki Vagyok Jelenlétébe; elvegyülve, összeolvadva és egyesülve az Egységben. Hozd le ezt az energia-vibrációt a tested és lényed minden csakrájába, le a talpadig és onnan Földanya magjába.

3. forduló: Menj vissza, föl ugyanúgy, és miután egyesültél az Én Vagyok Jelenléttel, tedd föl kérdéseidet. Mikor végeztél, "fülelj" a válaszokért. A fennmaradó válaszok akkor jönnek majd, amikor szükség lesz rájuk. Hogy újratöltsd a testedet, hozd le a Vagyok, Aki Vagyok egyesült esszenciáját a testedbe.

Praktikus felhasználási módjai e gyakorlatnak: Amikor egy találkozó, vagy csoportos beszélgetés közepén vagy, egy ügyféllel, pácienssel, családtaggal, vagy gyerekkel, és úgy érzed, hogy a szavaid nem kellőképpen áthatóak, vagy elveszíted a fókuszt, kérj elnézést egy percre, amíg összeszeded magad. Menj a mosdóba, ha csak ott lehetsz egyedül. Szentelj egy becses percet az Egységnek, hogy összeszedd magad, és alkalmazd a fönti gyakorlatokat. Először néhány percbe fog telni számodra, hogy végigmenj a lépéseken. Előfordulhat, hogy hosszabb időbe telik, amíg megérzed a hatást. Ahogy gyakorolsz, és megszokottá válnak számodra a lépések, gyorsabban meg fogod érezni a hatást. Elérhetsz egy olyan szintet, ahol a hatás már azonnali.

Hogy visszatérj az Egységbe, és megszabadítsd magad a szétválasztottságtól, először muszáj összeolvadnod és egyesülnöd Istennek azzal az aspektusával, amelynek formája van, a Vagyok, Aki Vagyok Jelenléttel. Isten Ragyogó Jelenléte, mely formát öltött, megjelenhet számodra emberi lényként. Tűnhet kétneműnek, vagy megjelenhet férfiként, vagy nőként is. Ez a te személyes, egyéni tapasztalásod. Ha esetleg nem látod ténylegesen a lényt, érzékelheted a Fény/Világosság villanásait, vagy a nyugalom és béke érzeteit a testedben. Érezhetsz egy meleg, bizsergő érzést, ahogy azt is, hogy visszatértél egy szeretetteljes otthonba.

A Vagyok, Aki Vagyok Jelenléte a te Isteni Jogod. A Vagyok, Aki Vagyok Jelenléte hordozza az Egység esszenciáját, lényegét. Azért fogsz visszatérni az Én Vagyok-hoz, hogy megismerd és felidézd ezt az Egységet. Az Isten-Egyesültség utazása és a Megvilágosodás Végső elérése ezen Jelenlét által lehetséges.

Az Én Vagyok Ragyogó Jelenlétében,

Testvéretek vagyok, Mihály. És ez így van.

Részletek a Path to Enlightenment Book I (Ösvény a Megvilágosodáshoz, I. kötet) c. könyvből, The Pillar of Light (A Világosság Fényoszlopa) – 48-60. old.
Több (angol nyelven) itt: http://www.nasrinsafai.com/angels/archangel-michael/
http://archangelsanddevas.wordpress.com/2013/10/02/raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am/

2017. április 10., hétfő

Világméretű békemeditáció Szíriáért 2017.04.11. 08:08

Felhasznált fordítás: Rácz Anita http://2012portal-hungary.blogspot.hu/2017/04/terjesszetek-bekemeditacio-2017-aprilis.html

Újra itt az idő, hogy cselekedjünk! Itt az idő, hogy kezünkbe vegyük világunk sorsát! Mindannyian egyetértünk, hogy a bolygó felszabadítása túl sokáig tart. Itt a lehetőség, hogy közösen felgyorsítsuk a folyamatot.

Ezért kihasználjuk az április 11-i telihold adta lehetőséget, hogy egy portált hozzunk létre, melyen keresztül egyensúlyba hozzuk a bolygó körül lévő energiarácsot.

Azért végezzük ezt a meditációt, hogy ellensúlyozzuk a Szíriában jelenleg zajló katonai eszkaláció negatív hatásait:

Terjesszétek ezt a hírt! Osszátok meg világszerte!

Tudományos vizsgálatok is megerősítették már a tömeges meditáció pozitív hatásait az emberi társadalomra, így ha mindannyian részt veszünk ebben a meditációban, tényleg segíthetünk közelebb hozni az Eseményt:

Ez a meditáció segít a Fényerőknek lehorgonyozni a Fény energiáját a bolygó felszínén, hogy megerősítsék a Fényrácsot. Erre azért van szükség, hogy felgyorsítsák a világbéke megteremtésének folyamatát.

Az ezt a meditációt elvégző emberek száma az egyetlen, igazán jelentős tényező, amely fölgyorsíthatja a folyamatot, és aminek meghatározása a felszíni emberi lakosság hatalmában áll.


Ezzel a meditációval elérhetjük a 144.000 fős kritikus tömeget.

Ezt a meditációt április 11-én, kedden közép-európai nyári időszámítás (CEST) szerint reggel 08:08-kor fogjuk végezni, pontban a telihold időpontjában.

További tudnivalók és instrukciók a meditációhoz:


Hanganyag vezetett meditációhoz: https://www.youtube.com/watch?v=Wk3lrmlmufk

Automatikusan induló szinkronizált vezetett meditáció:
https://prepareforchange.coeo.cc/meditate/?mid=672 (Nyelvválasztás jobbra fent az 'audio language' opciónál, hamarosan a 'Hungarian' (magyar) is elérhető lesz.)
Természetesen a legjobb az, ha minél többen meditálunk egyszerre a megadott időpontban, viszont aki sehogy sem tudja megoldani, az megteheti, hogy a neki alkalmas időpontban végzi el, és kinyilvánítja szándékát, hogy a reggel 8 óra 8 perckor kezdődő világmeditációhoz kíván energetikailag csatlakozni. Ezen kívül bármikor alkalmazható az az egyszerű, ám annál hatásosabb technika, hogy elképzeljük, ahogy ez a halaf cserépedény a szíriai térség fölött forog, és megtisztítja azt minden negatív, sötét erőtől:A szíriai konfliktus valódi okkult oka a szíriai istennői energiaörvényért folyó harc, amely az egyik legfontosabb kulcspont a bolygó energetikai hálózatában.

2017. március 2., csütörtök

Éterikus Felszabadítás - jelentés

Eredeti bejegyzés: Cobra https://2012portal.blogspot.hu/2017/03/etheric-liberation-report.html
Fordítás: Len Névte

Vasárnapi meditációnk volt a fordulópontja a Föld bolygó energiahálójáért vívott döntő csatának, amely 2017 januárja és áprilisa között zajlik, és egyben ez volt a Fény egyik legnagyobb győzelme.  Úgy becsülik, hogy meditációnk a felére csökkentette az Eseményig hátralévő várakozási időt.

Nem csupán elértük, meg is haladtuk a kritikus tömeget. Valahol 1 és 2 millió között volt azoknak a száma, akik értesültek a meditációról, és nagyjából 150-200 000 ember vett ténylegesen részt benne.

Olyan sokan meditáltak, hogy a meditációt vezénylő egyik fő weboldal összeomlott, mert túl sokan próbáltak rákapcsolódni és csatlakozni a meditációhoz.


Én először úgy 2 órával az aktiválás előtt vettem észre, hogy valami rendkívüli történik, amikor elkezdtem fogadni egy bizonyos, kritikus fontosságú értesülést, melynek részeit módomban áll majd közzétenni a következő hetekben, hónapokban. Kevesebb, mint egy órával az aktiválás előtt nyilvánvalóvá vált, hogy el fogjuk érni a kritikus tömeget, és utasítottak, hogy közöljem ezt a blogomon keresztül, éppen az aktiválás kezdete előtt.


Az aktiválás pillanatában egy hatalmas pozitív plazmahullám söpört végig a naprendszeren és aztán az ionoszférán, a Schumann rezonanciák robbanásszerű kiugrását okozva.

Ezt a hullámot észlelték az Űrfigyelő Rendszer által az oroszországi Tomszkban, ahol helyi idő szerint 21:55-kor zajlott az aktiválás. Tisztán látható a plazma-aktivitás drasztikus növekedése, amely nagyjából egy órával az aktiválás után kezdődik, és kb. 36 órán át tart, ha az alábbi képre kattintasz:

 

Ez a hullám eredményesen megtisztította a Naprendszert a negatív plazma legnagyobb részétől, és az Ellenállás közölte, hogy „a Hold pályáján túl nem észlelnek semmiféle plazma-anomáliát”. Ugyanakkor eltávolításra került minden, a Hold pályáján túli plazma toplet-bomba is.

Ez azt jelenti, hogy a Yaldabaoth entitás „csápjainak” vége egyszer s mindenkorra, és most már csak a „fej” maradt.

Aktiválásunk óta a Yaldabaoth entitás „fejének” gyógyítása a vártnál gyorsabban halad.

Aktiválásunk óta a Galaktikus Konföderáció erői nagyon aktívvá váltak a Hold pályáján belül, a Föld felszíne felé haladva. Nem véletlen, hogy a rákövetkező napon Elon Musk bejelentette, hogy két embert fog a Holdhoz küldeni 2018-ban:


A Galaktikus Konföderáció erői megszerezték az abszolút passzív irányítást minden geostacionárius pályán lévő távközlési műhold felett és a relatív passzív irányítást minden Molnyija-pályán keringő távközlési műhold felett:


A passzív irányítás azt jelenti, hogy a Fény erői képesek átvenni az irányítást a műholdas közvetítés felett, de nem fogják megtenni, mert akkor a Cabal megtorolná a túszul ejtett felszíni lakosságon. Az Esemény után fogják átvenni az aktív irányítást, vagyis olyan TV-adásokhoz fogják használni a műholdakat, mint ez:


A Kongó fölött, az aurikus energiamezőben lévő hasadás bezárult. Ez egy pozitív láncreakciót indított el a bolygót körülölelő energiahálóban, aminek következtében az éterikus és plazmikus arkhónok gyors ütemben veszítik el az irányítást, így felszabadítva az összes többi fontos energiaörvényt szerte a bolygón. Ez végül el fogja hozni a világbékét, mert minden háborúnak okkult oka van, ami a háborút kiforraló és hadvezéreket megszálló negatív éterikus és plazmikus entitásokban rejlik:A Daesh vezetése most össze van zavarodva, és sokkos állapotban van, hirtelen elveszettnek érzik magukat az őket korábban megszálló negatív entitások katonai stratégiai iránymutatása nélkül.

Éppen elvesztik Moszult, a nagyon fontos ninivei Istennő-örvény helyszínét.


A felszabadított ninivei örvény máris hozott néhány fontos archeológiai felfedezést:A szíriai pentagramban lévő megmaradt erősségeiket is elvesztik.

Éppen elveszítik Rakkát:


És Palmürát:
Bár nagy győzelmeket arattunk, a Föld bolygóért folyó küzdelem még nem ért véget, és szükség van a további erőfeszítéseinkre a végső felszabadításig.

Ha vezettetést érzel rá, még mindig csatlakozhatsz Felemelkedés Konferenciánkhoz március 11-12-én, Tajvanon:


A Fény (avagy VILÁGosság) győzelme!